wrapper

ULV Instruktor

Odbornost ULV Instruktor
Odbornost ULV Instruktor
Doporučený časový limit 60 minut

1. Kontroly a výměny svíček u zážehových motorů jsou:

Invalid Input

2. Dotažení vrtule instalované na SLZ je provedeno:

Invalid Input

3. Před letem nastavíme ručičku výškoměru na 0 m. Co čteme v okénku tlakové stupnice?

Invalid Input

4. Na ULL je instalována dřevěná vrtule. Tato je připevněna pomocí šroubů, které jsou:

Invalid Input

5. Překročení maximálních otáček motoru:

Invalid Input

6. Obálka obratů:

Invalid Input

7. Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, jeho výstroji a pohonné jednotce musí být odstraněna před zahájením dalšího letu:

Invalid Input

8. V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg. Pilot s hmotností 65 kg:

Invalid Input

9. Za dynamické zatížení draku letadla považujeme tato zatížení:

Invalid Input

10. Pilot, nebo žák oprávněný k samostatným letům musí být v kabině za řízením:

Invalid Input

11. Při předletových prohlídkách je hlavní důraz kladen na:

Invalid Input

12. Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech):

Invalid Input

13. V letové příručce letadla je maximální hmotnost posádky 150 kg. Max. vzlet hmotnost je 450 kg. prázdná hmotnost letadla (uvedená) je 300 kg. V nádrži letadla je 30 l paliva.

Invalid Input

14. Prázdná hmotnost SLZ je:

Invalid Input

15. Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože:

Invalid Input

Váš Email(*)
Vyplňte e-mail pro zaslání výsledků testů.

0 bodů