wrapper

Test ULH Piloty

Odbornost ULH Pilot
Odbornost ULH Pilot
Doporučený časový limit 60 minut

1. Za stav SLZ před letem zodpovídá:

Invalid Input

2. Při předletových prohlídkách je hlavní důraz kladen na:

Invalid Input

3. UL letadla jsou dimenzovány na kladný provozní násobek:

Invalid Input

4. Pilot, nebo žák oprávněný k samostatným letům musí být v kabině za řízením:

Invalid Input

5. Při zvážení letadla s posádkou a nákladem se zjistí, že je letadlo přetíženo. Jaká opatření je nutno provést před vzletem?

Invalid Input

6. Maximální provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je:

Invalid Input

7. Maximální nepřekročitelná rychlost letu značená jako Vne:

Invalid Input

8. V případě přeplnění nádrže palivového systému přebytečným palivem, nesmí mít toto palivo možnost zatékat do konstrukce letadla:

Invalid Input

9. V režimu dopředného letu je list rotoru během otáčení o 360 stupňů kolem osy rotoru:

Invalid Input

10. Klouzavost vůči zemi se:

Invalid Input

11. Při zvětšování úhlu náběhu:

Invalid Input

12. Zmenší-li se pákou kolektivu úhel nastavení listů rotoru otáčejícím se v autorotačním režimu při zachování dopředné rychlosti, potom se otáčky rotoru:

Invalid Input

13. Nízké otáčky při motorovém letu se obnovují:

Invalid Input

14. Při kritickém úhlu náběhu:

Invalid Input

15. Při nízkých otáčkách rotoru za letu vrtulníku může dojít k:

Invalid Input

Váš Email(*)
Vyplňte e-mail pro zaslání výsledků testů.

0 bodů