wrapper

Test ULH Instruktor

Odbornost ULH Instruktor
Odbornost ULH Instruktor
Doporučený časový limit 60 minut

1. Poloha těžiště letadla za letu má významný vliv na letové vlastnosti. Jedná se zejména o tyto letové vlastnosti:

Invalid Input

2. Je neprovedení údržby na letadle důvodem k dočasné ztrátě letové způsobilosti letadla?

Invalid Input

3. Technickou prohlídku SLZ pro prodloužení platnosti technického průkazu provádí:

Invalid Input

4. Maximální vzletová hmotnost letadla je:

Invalid Input

5. Technický průkaz je doklad vydaný LAA ČR, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétní poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Originál tohoto dokladu musí být při provozu:

Invalid Input

6. Obálka obratů:

Invalid Input

7. Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, jeho výstroji a pohonné jednotce musí být odstraněna před zahájením dalšího letu:

Invalid Input

8. V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg. Pilot s hmotností 65 kg:

Invalid Input

9. Za dynamické zatížení draku letadla považujeme tato zatížení:

Invalid Input

10. Pilot, nebo žák oprávněný k samostatným letům musí být v kabině za řízením:

Invalid Input

11. Při předletových prohlídkách je hlavní důraz kladen na:

Invalid Input

12. Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech):

Invalid Input

13. V letové příručce letadla je maximální hmotnost posádky 150 kg. Max. vzlet hmotnost je 450 kg. prázdná hmotnost letadla (uvedená) je 300 kg. V nádrži letadla je 30 l paliva.

Invalid Input

14. Prázdná hmotnost SLZ je:

Invalid Input

15. Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože:

Invalid Input

Váš Email(*)
Vyplňte e-mail pro zaslání výsledků testů.

0 bodů